مقاله بررسي آثار فرهنگ سازماني، مشارکت در بودجه بندي و سيستم هاي حسابداري مديريت بر عملکرد مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۳۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار فرهنگ سازماني، مشارکت در بودجه بندي و سيستم هاي حسابداري مديريت بر عملکرد مديران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي حسابداري مديريت
مقاله عملکرد مديران
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مشارکت در بودجه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي ديلمي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، نتيجه تحقيقي است درخصوص بررسي نقش سه پارامتر فرهنگ سازماني، مشارکت در بودجه بندي و سيستم هاي حسابداري مديريت بر عملکرد مديران که در نهايت به تبيين نحوه اثرگذاري اين عوامل بر يکديگر مي پردازد. نتايج به دست آمده مويد وجود رابطه بين مشارکت در بودجه بندي، سيستم هاي حسابداري مديريت و عملکرد مديران و نيز اثرگذاري فرهنگ سازماني بر نوع اين رابطه است. به نحوي که مي توان نتيجه گرفت در جوامع يا سازمان هاي با فاصله قدرت زياد و جمع گرا، مشارکت دادن افراد در بودجه بندي حتي با وجود اطلاعات حسابداري مديريت مناسب، موجب موفقيت بالاي عملکردي مدير نمي شود. اما رابطه مثبتي بين سيستم حسابداري مديريت و عملکرد مدير در سازمانهاي فردگرا با فاصله قدرت کم وجود دارد.