مقاله بررسي آثار كالبدي خانه هاي دوم بر توسعه سكونتگاه هاي روستايي: مطالعه موردي روستاهاي ييلاقي شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار كالبدي خانه هاي دوم بر توسعه سكونتگاه هاي روستايي: مطالعه موردي روستاهاي ييلاقي شهر مشهد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سكونتگاه هاي روستايي
مقاله گردشگري
مقاله گردشگري روستايي
مقاله خانه هاي دوم
مقاله مديريت گردشگري
مقاله مطالعه موردي
مقاله مشهد (شهر)
مقاله روستاها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابستاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هم زمان با وقوع تحولات ساختاري در زمينه گردشگري در سطح كشور و به ويژه رواج گردشگري در نواحي روستايي پيرامون شهرهاي بزرگ، احداث خانه هاي دوم يا خانه هاي تعطيلات با هدف گذران اوقات فراغت در روستاهاي ييلاقي مشهد آغاز شده است. اين ناحيه با برخورداري از موقعيت ممتاز طبيعي و بوم شناختي و با توجه به نزديكي به شهر مشهد پذيراي بسياري از گردشگران خانه هاي دوم در محيط هاي روستايي است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه شكل گيري خانه هاي دوم در دهه هاي اخير با پيامدهاي كالبدي گوناگون مانند تغيير كاربري باغات و مزارع، تجاوز به حريم رودخانه ها، و تغيير چشم انداز روستايي همراه بوده، به گونه اي كه ۸۶٫۵ درصد از خانه هاي دوم در حاشيه بافت كالبدي يا به صورت محله اي جديد در كنار روستاي موجود احداث شده و در ۴۲ درصد موارد، به تغيير كاربري باغات و مزارع انجاميده است. براي خروج از اين وضعيت، راهكارهايي از قبيل مطالعات كاربري زمين، رعايت حريم رودخانه ها، و طراحي نظام مديريت يكپارچه گردشگري ارايه شده است.