مقاله بررسي آثار لزجت بر توزيع فشار و اندازه قطرات در جريان گذر صوتي بخار مرطوب بين پره هاي ثابت يک توربين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي) از صفحه ۶ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار لزجت بر توزيع فشار و اندازه قطرات در جريان گذر صوتي بخار مرطوب بين پره هاي ثابت يک توربين
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان بخار مرطوب
مقاله جوانه زايي
مقاله جريان لزج
مقاله شوک چگالش
مقاله پره هاي توربين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مه پيكر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورتاش عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جريان بخار همراه با قطرات آب در بسياري از جنبه هاي مهندسي از جمله در گذرگاه پره هاي طبقات کم فشار توربين هاي بخار کاربرد دارد. جريان بخار ابتدا خشک مي باشد، اما به واسطه انبساط سريع فراصوتي و تاخير در چگالش، شرايط فوق سرد را احرار کرده و در نهايت با ايجاد شوک چگالش، تغيير فاز از بخار به مايع صورت مي گيرد. اين جريان را از اين پس جريان بخار دوفازي يا مرطوب مي نامند. در اين تحقيق جريان چگالشي بخار با احتساب لزجت به صورت دوبعدي، با روش عددي در بين پره هاي توربين شبيه سازي شده است. معادلات حاکم بر تشکيل فاز مايع، با معادلات بقا، ترکيب و با روش تايم مارچينگ جيمسون مبتني بر حجم کنترل حل شده است. در مدلسازي جوانه زايي يا چگالش غير تعادلي از معادله کلاسيک جوانه زايي همراه با تصحيح مناسب استفاده و از اين طريق اثر شوک چگالش در توزيع فشار و نيز اندازه قطرات با نتايج تجربي مقايسه شده اند. بررسي نتايج، انطباق خوبي بين داده هاي تجربي و نتايج عددي را نشان مي دهند. با مطالعه جريان بخار مرطوب به صورت لزج محاسبه ضريب اصطکاک، ضخامت لايه مرزي و پروفيل هاي دو بعدي سرعت مقدور شده، که اين مقادير در مطالعات غير لزج نمي تواند بررسي و گزارش شوند. نوآوري اين تحقيق بکارگيري معادلات ناويراستوکس بجاي معادلات اولر در تحليل جريان دوبعدي دو فازي بخار – مايع فراصوتي با استفاده از روش محاسباتي عددي جيمسون با دقت مرتبه دوم مي باشد.