مقاله بررسي آثار مترتب بر توثيق سهام در حقوق انگلستان و ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار مترتب بر توثيق سهام در حقوق انگلستان و ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهيت حقوقي سهم
مقاله توثيق سهام
مقاله اخطاريه توقيف
مقاله حق حبس سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي رحمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با موضوع آثار مترتب بر توثيق سهام در حقوق انگلستان مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق صرفا کتابخانه اي است. از آن جا که سهام به عنوان مال منقول مادي داراي ارزش و قابل تقويم به پول مي باشند قابل توثيق نيز هستند. درحقوق عرفي انگلستان (کامن لا) به وثيقه گرفتن سهام با دو عنوان توثيق سهام و توثيق منصفانه پذيرفته شده و آثاري چند بر توثيق سهام مترتب نموده اند. در اين مقاله به آثار متربت بر توثيق سهام و طريقه توثيق سهام بر اساس در حقوق کامن لا پرداخته شده است.