مقاله بررسي آثار متقابل تجارت الكترونيكي و رشد اقتصادي: شاخص تركيبي مولفه هاي اصلي (CMI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۴ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار متقابل تجارت الكترونيكي و رشد اقتصادي: شاخص تركيبي مولفه هاي اصلي (CMI)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله تجارت الكترونيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در باب آثار تعاملي تجارت الكترونيكي در رشد اقتصادي بحثهاي بسياري مطرح شده است. در سالهاي اخير، ديدگاههاي اقتصاددانان در اين باره به هم نزديك شده و اكثريت ايشان به وجود رابطه مثبت بين گسترش تجارت الكترونيكي و رشد اقتصادي معتقدند.
در اين مقاله، پس از طرح بحث، با تاكيد بر مطالعات جديد و با تشريح مدلي با هدف برازش الگويي براي تبيين رابطه تجارت الكترونيك با رشد اقتصادي، آثار نظري و تجربي را مرور كرده ايم و فرضيات طرح شده در اين مطالعه را آزمون كرده ايم. اين تشريح مشتمل بر سه مرحله است.
نتايج پردازش مدل و تحليل ضرايب آن، ما را به رابطه و اثر تجارت الكترونيكي در رشد اقتصادي، با تاكيد در تاثير متفاوت e-commerce در رشد براي دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه رهنمون مي شود. در پايان، نتيجه گيري، پيشنهادها و راهكارهاي استخراج شده از مدل ارايه مي شود.