مقاله بررسي آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قيمت صادراتي کشمش ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قيمت صادراتي کشمش ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشمش
مقاله نرخ ارز
مقاله قيمت صادراتي
مقاله حجم صادرات
مقاله الگوي خود توضيحي با وقفه‌ هاي توزيعي ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشمش بعد از پسته، دومين قلم صادراتي در زيربخش کشاورزي ايران به شمار مي رود. در اين مطالعه، اثر تغييرات نرخ ارز بر قيمت و حجم کشمش صادراتي مورد بررسي قرار گرفت که بدين منظور اطلاعات سري زماني مربوط به دوره ۱۳۸۷-۱۳۴۹ مورد استفاده قرار گرفت. و به کمک الگوي خود توضيحي با وقفه‌ هاي توزيعي (ARDL) تحليل گرديد.
نتايج به ‌دست آمده نشان دهنده عدم وجود رابطه بلند مدت ميان متغير‌هاي حجم صادرات، قيمت صادراتي و نرخ واقعي ارز بوده و با توجه به شرايط رقابتي بازار جهاني کشمش، افزايش حجم صادرات ايران بدون تاثير معني دار بر قيمت آن موجب افزايش درآمد و سود حاصل از تجارت اين محصول مي گردد. همچنين، کاهش در حجم صادرات براي يک سال به سبب از دست رفتن خريداران، موجب کاهش حجم صادرات در سال هاي آتي خواهد شد.