مقاله بررسي آثار گردوغبار ناشي از صنايع سيمان برتنوع و تراکم پوشش گياهي مطالعه موردي: کارخانه سيمان آبيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار گردوغبار ناشي از صنايع سيمان برتنوع و تراکم پوشش گياهي مطالعه موردي: کارخانه سيمان آبيک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيمان
مقاله گردوغبار
مقاله پوشش گياهي
مقاله تنوع
مقاله آبيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي روش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مواد آلاينده ناشي از صنايع سيمان شامل گردوغبار، ترکيبات کربن دار، اکسيدهاي گوگرد و اکسيدهاي ازت است.در بين اين مواد ذرات گردوغبار به خاطر توليد و انتشار بيشتر در محيط از اهميت بيشتري برخوردار است.
در اين مقاله اثر ذرات گردو غبار ناشي از کارخانه سيمان آبيک بر تنوع و تراکم پوشش گياهي (مرتعي) مورد بررسي قرار گرفته است. نوع و مقدار عناصر موجود در خاک، تنوع و تراکم گياهان مرتعي و مقدار رسوب ذرات سيمان بر روي اندام گياهان درفواصل و جهات مختلف از منبع انتشار اندازه گيري شده است.
نتايج حاصل از آناليز عناصر نمونه هاي خاک، ارزيابي تراکم گياهان مرتعي، ميزان ذرات رسوب يافته بر روي گياهان و ارزيابي تنوع پوشش گياهي نشان مي دهد که بين تنوع و تراکم پوشش گياهي با رسوب ذرات گردو غبار خروجي از دودکش هاي کارخانه يک همبستگي معکوس برقرار است. هر قدر از منبع انتشار ذرات دورتر مي شويم ميزان رسوب ذرات کاهش و تنوع و تراکم پوشش گياهي افزايش مي يابد. در اطراف کارخانه ميزان رسوب ذرات بيشتر و تنوع گونه ها کمتر مي شود. در اين منطقه تعدادي از گونه هاي مقاوم مثل و رک و درمنه جايگزين مي شوند.