مقاله بررسي آرايه هاي تزييني در بقعه امامزاده اسماعيل (ع) قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي آرايه هاي تزييني در بقعه امامزاده اسماعيل (ع) قم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرايه هاي تزييني
مقاله قم
مقاله بقعه امامزاده اسماعيل (ع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني قسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان شاخه هاي گوناگون هنرهاي اسلامي، معماري اسلامي و مخصوصا تزيينات وابسته به آن، داراي جايگاه شاخصي مي باشد. آثار برجاي مانده از هنرهاي تزييني در ابنيه اسلامي، مخصوصا در اماكن مذهبي نظير مساجد و بقاع متبركه، واجد روحيات منحصر به فرد و ژرفاي تجسمي هستند. شهر قم به دليل وجود بارگاه مقدسه حضرت معصومه (س) و خيل كثيري از بقاع امامزادگان، به گنجينه اي پربار از آثار تزييني معماري اسلامي بدل گرديده است. اما از ميان مشاهد و بقاع متعدد اين شهر، بقعه امامزاده اسماعيل (ع) معروف به (سيد سربخش)، كه بناي آن از سده چهاردهم/هشتم (دوره ايلخاني) برجاي مانده است؛ مزين به آرايه هاي تزييني زيبا و ارزشمندي مي باشد. نوشتار حاضر به بررسي و معرفي انواع نقش مايه هاي تزييني موجود در اين بنا مي پردازد. در اين راستا، نقش هاي تزييني نهفته در تزيينات معماري اين بقعه، به انواع نقوش منحني اسليمي، هندسي و خط نگاره آراسته است.
اهداف اصلي تحقيق:
الف) شناخت عناصر و آرايه هاي تزييني در بناي امامزاده اسماعيل (ع).
ب) بررسي و دسته بندي انواع نقش مايه هاي موجود بنا.
سوالات:
الف) نقوش تزييني بقعه مذكور داراي چه خصوصياتي هستند؟
ب) عمده نقوش گچبري در اين بنا شامل چه نقشمايه هايي است؟
روش تحقيق: شيوه تحقيق در اين مقاله به روش تاريخي، توصيفي و تحليلي بوده؛ و ابزار و شيوه هاي گردآوري اطلاعات، كتابخانه اي و ميداني است.