مقاله بررسي آراي تاريخي دکتـر محمد عبـدالرحمـن و بن عباس معتوق در ارتباط با آل بويه، شيعه و عباسيان (عنوان عربي: دراسة الاراء التاريخية للدكتور محمد عبدالرحمن وابن عباس معتوق فيما يتعلق بالبويهيين والشيعة والعباسيين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيعه شناسي از صفحه ۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي آراي تاريخي دکتـر محمد عبـدالرحمـن و بن عباس معتوق در ارتباط با آل بويه، شيعه و عباسيان (عنوان عربي: دراسة الاراء التاريخية للدكتور محمد عبدالرحمن وابن عباس معتوق فيما يتعلق بالبويهيين والشيعة والعباسيين)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آل بويه
مقاله احمد معزالدوله
مقاله عضدالدوله
مقاله تشيع
مقاله محمد عبدالرحمان
مقاله بن عباس معتوق
مقاله عباسيان (کليدواژه عربي: البويهيون
مقاله احمد معز الدولة
مقاله عضد الدولة
مقاله التشيع
مقاله محمد عبد الرحمن
مقاله بن عباس معتوق
مقاله العباسيون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باوفادليوند ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
فرامانروايان آل بويه به عنوان دولتي شيعي و برخوردار از سنت هاي سياسي و ميراث فرهنگي ايراني، صميمانه به پيشرفت علم و تمدن اسلامي خدمت کردند. صبغه ايراني و رنگ مذهبي شيعه آنان، خاصه تسامح و تساهل ايشان که ناشي از تفکر عقلاني شيعه است، دو جرم بزرگ و گناه نابخشودني از نظر نويسندگان کتاب هاي خيانات الشيعه و اثرها في هزائم الامه الاسلاميه و حياه العلميه في العراق خلال العصر البويهي، است. با آنکه عهد آل بويه را دوران شکوفايي علمي و عصر طلايي توصيف کرده اند، ولي آثار مزبور، ضمن نفي نقش خاندان حکومتگر بويه در ايجاد نشاط علمي، عظمت حيات علمي در اين روزگار را نتيجه روند طبيعي خلافت عباسي به حساب آورده اند و تسلط آنان را بر بغداد و خلافت اسلامي و مذاهب اهل سنت، خطر بزرگ دانسته اند و تلاش آنان در گسترش فرهنگ و آموزه هاي شيعي را خيانت به تاريخ اسلامي و دليل نابودي عقيده، فکر و ميراث امت اسلامي گفته اند. در اين مقاله، برخي آراي تاريخي درباره آل بويه و شيعه در ارتباط با خلافت عباسي، مذاهب اهل سنت و اوضاع علمي و فرهنگي اين دوره با محوريت آثار فوق، مورد نقد و تحليل تاريخي قرار گرفته است.