مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق گاز شيرين و گاز ترش بر ميزان رسوب آسفالتين در نفت يکي از مخازن نفتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق گاز شيرين و گاز ترش بر ميزان رسوب آسفالتين در نفت يکي از مخازن نفتي ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزريق گاز
مقاله گاز ترش
مقاله گاز شيرين
مقاله رسوب آسفالتين
مقاله تراوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروش سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي سفتي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورافشاري پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابعاد مشكل آفرين رسوب مواد سنگين هيدروكربوري، از دهه قبل، به علت روشن نشدن علت هاي آن اولويت پيدا كرده و براي پيش بيني آن توسط نرم افزارها فعاليت هاي زيادي توسط شركت هاي نفتي صورت مي گيرد. يكي از مشكلاتي كه در هنگام تزريق گاز به وجود مي آيد تشكيل رسوب آسفالتين است كه پيش بيني مقدار آن قبل از انجام تزريق گاز امري ضروري است. در اين مقاله به منظور تعيين مقدار رسوب آسفالتين نفت، در يكي از مخازن نفتي در اثر تزريق گاز شيرين (سبك) و گاز ترش (سنگين) همراه نفت، چندين آزمايش جابه جايي نفت به وسيله گاز در فشارهاي مختلف و دماي ۲۳۷oF در داخل محيط متخلخل لوله قلمي اجرا شده است. در اين آزمايش ها مقدار رسوب آسفالتين باقيمانده در محيط متخلخل و مقدار رسوب آسفالتين تشكيل شده و خارج شده از آن اندازه گيري شده و تاثير رسوب آسفالتين روي تراوايي محيط متخلخل بررسي شده است. نتيجه هاي آزمايش هاي انجام شده نشان مي دهد كه در اثر تزريق گاز ترش ميزان رسوب كمتري نسبت به گاز شيرين ايجاد مي شود. همچنين وقتي فشار از فشار حداقل امتزاج پذيري (MMP) بيشتر مي شود، ميزان رسوب آسفالتين كاهش مي يابد.