مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر تيغه افقي بر توپوگرافي بستر در خم ۹۰ درجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي اثر تيغه افقي بر توپوگرافي بستر در خم ۹۰ درجه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوس
مقاله چاله فرسايش
مقاله تيغه افقي
مقاله رقوم بستر
مقاله حفاظت ساحل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضانيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفاعي بجستان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كاشفي پور سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساحل خارجي خم رودخانه ها به دليل نحوه شکل گيري الگوي جريان به ويژه جريان هاي ثانويه در خم، در معرض فرسايش شديد مي باشد. از اين رو ضروري است تا حفاظت گردد. روش هاي حفاظتي بايد با در نظر گرفتن بيشينه عمق فرسايش طراحي و اجرا شوند. روش هاي کاهش عمق آبشستگي باعث کاهش هزينه هاي روش هاي حفاظتي مي گردد. در اين مقاله کاربرد تيغه افقي به منظور بررسي ميزان تاثير آن در کاهش عمق آبشستگي مورد مطالعه قرار گرفته است. براي اين منظور خم ۹۰ درجه در آزمايشگاه هيدروليک ساخته شد و اثر تيغه افقي را که در طول قوس خارجي در برابر جريان جلو آمده بر کاهش فرسايش و توپوگرافي بستر در آبراهه هاي روباز بررسي گرديد. نتايج آزمايش ها نشان داد که اين روش در کاهش آبشستگي و يکنواخت نمودن توپوگرافي بستر کاملا موثر است. آزمايش ها براي تيغه به عرض ۷۵ ميليمتر در چهار عمق کارگذاري ۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد، بيشينه عمق آبشستگي براي حالت بدون تيغه انجام شد و نتيجه گيري شد که قرار گيري تيغه در ۴۰ درصد بيشينه عمق آبشستگي حالت بهينه را دارا بوده و باعث ۴۴٫۵ درصد کاهش در بيشينه عمق آبشستگي نسبت به حالت بدون کارگذاري تيغه مي شود.