مقاله بررسي آزمايشگاهي ارتفاع بهينه تيغه بر روي ميزان عبور امواج از موج ‌شکن ‌هاي شناور پانتوني تيغه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي دريا از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي ارتفاع بهينه تيغه بر روي ميزان عبور امواج از موج ‌شکن ‌هاي شناور پانتوني تيغه اي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موج‌ شکن شناور
مقاله موج ‌شکن پانتوني تيغه ‌اي
مقاله موج ‌شکن پانتوني با افزودن تيغه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده هادي
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: آق تومان پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر ارتفاع بهينه تيغه جهت کاهش عبور امواج از موج شکن هاي شناور پانتوني تيغه اي با استفاده از مدل فيزيکي مورد بررسي قرار گرفته است. تعداد ۵۴ آزمايش بر روي سه مدل پانتوني، با ارتفاع تيغه هاي مختلف (۸، ۱۶و ۲۴ سانتيمتر) در فلوم موج مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري جهاد کشاورزي انجام شده است. تاثير پارامترهاي هيدروديناميکي و همچنين هندسه سازه بر روي ميزان عبور امواج از اين نوع موج شکن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين پژوهش اثر افزايش ارتفاع تيغه و همچنين نسبت ارتفاع بهينه تيغه به عمق آب مورد بررسي قرار گرفته است.