مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي معدن از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتن پلاستيک
مقاله مقاومت فشاري
مقاله بنتونيت
مقاله کائولينيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرشمسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري آرش
جناب آقای / سرکار خانم: بينازاده نيلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاک رس به علت داشتن خصوصيات تورم، نفوذپذيري کم و وفور آن در طبيعت همواره در ساخت سازه هاي هيدروليکي سبک و سنگين مورد توجه بوده است. از رس ها در ساخت جزء آب بند سد ها که هسته سد خاکي، ديوارهاي آب بند، پرده تزريق و کف پوش هاي رسي مي باشد و همچنين ساخت سازه هاي هيدروليکي سبک مانند پوشش کانال ها استفاده مي شود. در اين مقاله سعي شده است که اثر دو نوع کاني رس بر مقاومت فشاري بتن پلاستيک ساخته شده از آنها، مورد بررسي قرار گيرد. نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که در صورت استفاده از معيار مقاومت فشاري نمونه ها براي ارزيابي حدود تاثيرگذاري نوع رس بر ويژگي هاي مکانيکي بتن پلاستيک، افزودن رس بنتونيتي پيامدهاي مطلوب تري نسبت به رس کائولينيتي در بتن پلاستيک دارد. بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق يک رابطه تجربي براي تخمين مقاومت فشاري بتن پلاستيک بر پايه دو پارامتر عيار رس (نسبت کاني رس به ماسه) و سن نمونه ارايه شده است.