مقاله بررسي آزمايشگاهي تغييرات افت تنش در فنرهاي آستنيتي عمليات حرارتي شده تحت بار استاتيکي طولاني مدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۲۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي تغييرات افت تنش در فنرهاي آستنيتي عمليات حرارتي شده تحت بار استاتيکي طولاني مدت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثابت فنر
مقاله تنش زدايي
مقاله نيروي استاتيکي
مقاله افت تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مغاني قهرمانلويي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: آقانجفي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نجف آبادي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فنرها اجزاي مکانيکي هستند، که کاربردهاي زيادي در صنايع مختلف دارند. اين قطعات موقعي که تحت نيروهاي ديناميکي يا استاتيکي قرار مي گيرند، دچار افت تنش شده و مقداري از نيرو و طول آزادشان را از دست مي دهند. در بعضي از قطعات و ماشين ها از جمله قطعات صنعت هواپيمايي و ريلي که فنرها تحت نيروي ثابتي براي مدت زمان نسبتا طولاني هستند، اندازه نيروي فنر براي يك جابجايي خاص داراي اهميت بسياري مي باشد، و کاهش در مقدار آن داراي محدوده مشخص و محدودي مي باشد. لذا نياز است که به طرق مختلف از کاهش بيش از اندازه نيروي فنرها يا به عبارت ديگر ثابت فنرها جلوگيري شود. در اين تحقيق ابتدا فنرها تحت دماهاي مختلف تنش زدايي قرار گرفتند، در ادامه فنرهاي عمليات حرارتي شده، تحت جابه جايي ثابت قرار گرفتند. تغييرات ثابت فنرها و نرخ اين تغييرات طي مراحل مختلف آزمايش از نتايج بدست آمده در اين تحقيق بود. در پايان اين بررسي، تنش زدايي تحت دماي ۳۰۰ درجه سانتيگراد به عنوان بهترين عمليات تنش زدايي که تحت آن کمترين کاهش در ثابت فنر هنگام بارگذاري استاتيکي حاصل شد، بدست آمد.