مقاله بررسي آستانه تحمل شوري دو رقم گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۶۴ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آستانه تحمل شوري دو رقم گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي
مقاله شوري
مقاله کلروفيل و سميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشم چي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوري يک تنش محيطي است که رشد و تکامل گياهان را محدود مي کند. اکثر مشکلات شوري در گياهان عالي در اثر ازدياد کلريد سديم است. يکي از راه هاي غلبه بر مشکلات شوري، شناسايي تحمل شوري گياهان زراعي است. بدين منظور در اين بررسي اثر سطوح مختلف کلرور سديم (۰ و ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر) روي مرحله گياهچه اي گياه گوجه فرنگي (رقم بومي درتوم و رقم موبيل) با کشت هيدروپونيک مطالعه گرديد. نمونه برداري بعد از چهار هفته و هشت هفته انجام شد و ميزان کلروفيل a ,b و کلروفيل خام برگ هاي گياه همچنين ميزان عناصر سديم، فسفر و پتاسيم اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده نشان داد با افزايش کلرور سديم، ميزان کلروفيل a ,b و کلروفيل خام کاهش مي يابد، بنابراين رشد گياه با افزايش شوري کاهش مي يابد. علایم قابل مشاهده سميت شامل کاهش رشد ريشه و اندامهاي هوايي، نکروزه شدن برگها در سطوح ۹ و ۱۲ به ترتيب براي گوجه فرنگي رقم بومي درتوم و گوجه فرنگي رقم موبيل ديده شد، بنابراين آستانه تحمل آنها به ترتيب ۸٫۵ و ۱۱٫۵ دسي زيمنس بر متر تعيين شد که عليرغم کاهش رشد گياه، علایم سميت مشاهده نشد.