مقاله بررسي آفلاتوکسين M1 شير و ارتباط آن با فلور قارچي خوراک دام مصرفي در استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلول و بافت از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي آفلاتوکسين M1 شير و ارتباط آن با فلور قارچي خوراک دام مصرفي در استان مرکزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپرژيلوس
مقاله آفلاتوکسين M1
مقاله خوراک دام
مقاله شير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: نظري راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مصرف خوراک دام آلوده به Aspergilus سبب توليد آفلاتوکسين و ايجاد اختلال در چرخه سلامت دام، شير و افراد مصرف کننده مي گردد. در اين پژوهش بررسي آفلاتوکسين M1 شير و ارتباط آن با فلور قارچي خوراک دام مصرفي در استان مرکزي انجام گرديد.
مواد و روش ها: خوراک دام سالانه مصرفي ده دامداري استان مرکزي در ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بررسي گرديد. جداسازي، کشت و تشخيص قارچ هاي موجود در آنها انجام و آفلاتوکسين موجود درشير توليدي به روش الايزا اندازه گيري شد و ارتباط بين ترکيب خوراک دام، کپک و آفلاتوکسين M1 در شير دام سنجش گرديد.
نتايج: نتايج نشان داد بيشترين مواد تشکيل دهنده خوراک دام شامل ذرت، کنجاله پنبه دانه و کلزا، مکمل هاي غذايي، جو، سبوس گندم، نان خشک، پودر چربي و يونجه مي باشند. بيشترين عامل آلودگي وجود کپک هاي Aspergilus clavatus، A. flavus وRhizopus stolonifer بودند. نتايج مطالعه سالانه آفلاتوکسين در شير دامداري ها وجود آفلاتوکسين M1 را در همه آنها نشان داد. آناليز آماري داده هاي ساليانه خوراک دام و آفلاتوکسين وجود ضريب همبستگي قوي بين کنجاله کلزا و سويا با کپک هاي آسپرژيلوس در خوراک دام و آلودگي شير به آفلاتوکسين را تاييد نمود.
نتيجه گيري: پس کنترل آلودگي خوراک دام به کفک ها، بهترين روش براي جلوگيري از آلودگي شير و فرآورده هاي آن به آفلاتوکسين هاست که به بهبود سلامت جامعه کمک مي کند.