مقاله بررسي آلرژي زايي دانه هاي گرده ابريشم مصري (Caesalpinia gilliesii) از تيره حبوبات (Leguminosae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي آلرژي زايي دانه هاي گرده ابريشم مصري (Caesalpinia gilliesii) از تيره حبوبات (Leguminosae)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژي
مقاله دانه گرده
مقاله تيره حبوبات
مقاله ابريشم مصري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه ناصري مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تجدد گلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ابريشم مصري گياهي زينتي است که به دليل داشتن گلهاي زيبا و فراوان و دوره گل دهي طولاني (ارديبهشت تا آبان) به عنوان يک گياه مناسب در پوشش فضاي سبز شهري به کار مي رود.
هدف: با توجه به اينکه تاکنون بررسي هاي علمي در مورد آلرژي زايي دانه هاي گرده ابريشم مصري انجام نشده است و گونه هاي زيادي از گياهان تيره حبوبات داراي دانه هاي گرده آلرژي زا هستند، بنابراين بررسي آلرژي زايي دانه هاي گرده ابريشم مصري که از اهداف پژوهش حاضر است، علاوه بر نتايج علمي مي تواند نتايج کاربردي در زمينه استفاده مناسب از اين گياه را داشته باشد.
روش بررسي: دانه هاي گرده گل ابريشم مصر در ماه هاي ارديبهشت و آبان از گل هاي برداشت شده از گياهان منطقه مهرشهر کرج بدست آمد. عصاره هاي گرده ها با غلظت هاي مختلف ۵%، ۷% و ۹% با استفاده از بافر فسفات نمکي تهيه شد. حيوانات مورد آزمايش در هر تجربه ۴ عدد خوکچه هندي نر سه ماهه از نژاد هارتلي بودند. براي بررسي اثرات آلرژي زايي دانه هاي گرده، آزمون هاي چشمي، بيني و تزريق زيرپوستي عصاره ها طريق درون صفاقي به آن ها تزريق شد. در پايان هفته سوم خون گيري از حيوانات تحت تيمار انجام شد و قند خون، ائوزينوفيل ها و IgE سرمي اندازه گيري شد.
نتايج: بررسي هاي ايمونولوژيکي، افزايش ميزان قند خون و ائوزينوفيل ها را نشان داد ميزان IgE افزايش معني داري نداشت. عدم تغييرات معني دار در IgE نشان مي دهد که آلرژي زايي دانه هاي گرده ابريشم مصري در حدي نيست که توان تحرک شديد سيستم ايمني را داشته باشد.
نتيجه گيري: بنابراين مي توان در فضاهاي سبز شهري از آن استفاده نمود.