مقاله بررسي آلودگي آب هاي سطحي منطقه کوهسرخ کاشمر به آرسنيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي آب هاي سطحي منطقه کوهسرخ کاشمر به آرسنيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي آب
مقاله آرسنيک
مقاله رودخانه چلپو
مقاله کاشمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: ارباب زوار محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرسنيك به عنوان يكي از سمي ترين و خطرناك ترين مواد موجود در آب هاي طبيعي شناخته مي شود و در درازمدت اثرات سوء بر سلامت انسان دارد. آلودگي منابع آب به آرسنيك در نقاط بسياري از جهان و حتي در مناطقي از كشور خودمان مشاهده شده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي غلظت آرسنيک محلول در آب سرشاخه هاي رودخانه چلپو مي باشد. از اين آب به منظور کشاورزي و شرب استفاده مي شود. به اين منظور ۹ ايستگاه به فواصل تقريباً مساوي در محل تعيين و به طور فصلي در يک دوره يک ساله از آن ها نمونه برداري شد. علاوه بر آرسنيک بعضي پارامترهاي کيفي آب همچون pH و سختي نيز اندازه گيري شد. نتايج حاصل حاکي از غلظت بالاي اين عنصر درآب منطقه مي باشد به طوري که بالاترين غلظت ها در فصل زمستان(۱۵۰ ميکرو گرم بر ليتر) اندازه گيري شد. علاوه بر اين مشاهده شد هيچ ارتباط معني داري بين غلظت آرسنيک در آب و عواملي مانند pH،DO و سختي آب وجود ندارد.