مقاله بررسي آلودگي انگلي لاروها و بچه تاس ماهيان ايراني (Acipenser persicus) در مركز تكثير و بازسازي ذخاير شهيد دكتر بهشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي انگلي لاروها و بچه تاس ماهيان ايراني (Acipenser persicus) در مركز تكثير و بازسازي ذخاير شهيد دكتر بهشتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل
مقاله تاس ماهي ايراني
مقاله تريكودينا رتيكولاتا
مقاله ديپلوستوموم اسپاتاسئوم
مقاله لارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازاري مقدم سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: مخير بابا
جناب آقای / سرکار خانم: شناورماسوله عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معصوم زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جليل پور جليل
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور تعيين آلودگي انگلي لاروها و بچه تاسماهيان ايراني در مراحل مختلف پرورش طي فصول بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ در مركز تكثير و بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري شهيد دكتر بهشتي (استان گيلان) در دو مرحله صورت پذيرفت. در مرحله اول، لاروهاي پرورش يافته در حوضچه هاي و نيرو (۳۰۰ عدد لارو) در پنجمين روز پس از شروع تغذيه فعال مورد مطالعه قرار گرفته و در مرحله دوم، بچه تاسماهيان ايراني در استخرهاي خاكي (۵ استخر) در دو مرحله زماني، هفته اول معرفي به استخر (۱۵۰ عدد) و نيز در زمان رهاسازي به رودخانه (۱۵۰ عدد) بررسي شدند. در هر مرحله از اين مطالعه پس از زيست سنجي، نسبت به تهيه لام هاي مرطوب از اندام هاي خارجي و داخلي اقدام و در هر مورد شناسايي صورت پذيرفت. با توجه به نتايج هيچ گونه آلودگي انگلي در لاروها مشاهده نگرديد. بررسي انگلي بچه تاسماهيان ايراني در هفته اول معرفي به استخر حاكي نشان دهنده وجود انگل تك ياخته اي تريكودينا رتيكولاتا با شيوع ۲۰ تا ۳۰ درصد و دامنه شدت ۲ تا ۱۰ عدد بوده است. در مرحله رهاسازي به رودخانه علاوه بر انگل تريكودينا رتيكولاتا (شيوع ۵۶٫۵۷ تا ۱۰۰ درصد و دامنه شدت ۵ تا ۶۸۰ عدد)، ترماتود دي ژن ديپلوسوموم اسپاتاسئوم (شيوع ۳٫۳۴ تا ۶٫۶۷ درصد و دامنه شدت ۱ تا ۲ عدد) نيز به فون انگلي افزوده شد. بر اساس آزمون T-test بين شدت انگل تريكودينا رتيكولاتا در مرحله معرفي به استخرهاي خاكي و در زمان رهاسازي به رودخانه اختلاف معني دار آماري مشاهده گرديد.