مقاله بررسي آلودگي به ديپلوستوموم اسپاتاسئوم (Diplostomum spathaceum Rudolphi, 1819) در ماهيان سد حسنلوي استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي به ديپلوستوموم اسپاتاسئوم (Diplostomum spathaceum Rudolphi, 1819) در ماهيان سد حسنلوي استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي انگلي
مقاله ديپلوستوموم اسپاتاسئوم
مقاله ماهي
مقاله سد حسنلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديلمقانيان آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: آزاديخواه داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: امنيت طلب امير
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي جاويد
جناب آقای / سرکار خانم: رضاوندي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي به انگل ديپلوستوموم اسپاتاسئو مدر ۱۲۰ عدد ماهي (فيتوفاگ، کپور معمولي و کاراس) سد حسنلوي استان آذربايجان غربي از بهار تا زمستان سال ۱۳۸۷ مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده ۷۰ درصد ماهيان (۸۴ عدد ماهي) به اين انگل آلوده بودند که نشان دهنده در صد بالاي آلودگي به اين ترماتود در ماهيان اين منبع آبي مي باشد. در مقايسه فصول مختلف بيشترين آلودگي در فصل تابستان با ۹۶٫۷ درصد و کمترين ميزان آلودگي در فصل زمستان با ۴۶٫۷ درصد مشاهده گرديد. دامنه تعداد انگل در ماهيان آلوده بين ۱ تا ۲۵۹ عدد و ميانگين تعداد انگل در هر ماهي ۲۸٫۶۳ عدد با انحراف معيار ۴٫۹۸ بود بر اساس بررسيهاي آماري انجام گرفته تفاوتهايي از لحاظ سن و وزن مشاهده گرديد بطوريكه با افزايش سن و وزن ماهي درصد آلودگي نيز افزايش يافته است.