مقاله بررسي آلودگي صوتي در منطقه نفتي لاوان و تعيين اثر محصورسازي منابع مولد صدا بر کاهش تراز فشار صدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي صوتي در منطقه نفتي لاوان و تعيين اثر محصورسازي منابع مولد صدا بر کاهش تراز فشار صدا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي صوتي
مقاله استخراج نفت
مقاله جزيره لاوان
مقاله محصورسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پروين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گابابايي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مواجهه بيش از حد مجاز با آلودگي صداي صنعتي مي تواند سبب بروز افت شنوايي در کارکنان شود. به دليل افت شنوايي مکالمه فرد با ديگران دچار اخلال مي شود و احتمال دارد که علايم هشدار دهنده را نشنيده و به اين ترتيب مشکلاتي از ديدگاه ايمني ايجاد شود. علاوه بر اين اختلالاتي در روابط اجتماعي فرد بروز خواهد کرد.
در اين پژوهش ضمن شناسايي منابع مولد صداي مستقر در منطقه لاوان، تراز فشار صدا در واحدهاي مختلف اندازه گيري و نقشه هاي صوتي منطقه مورد پژوهش تهيه گرديد. بعلاوه دز صداي دريافتي کارکنان که در نواحي خطر مشغول به کار بودند، تعيين گرديد.
روش بررسي: ابتدا واحدهايي که منابع صدا در آنها مستقر بودند مشخص شد. با استفاده از صداسنج CEL-440 اندازه گيري هايي انجام گرديد. با استفاده از دوزيمتر CSL-272 از ۱۵ نفر کارگران دزيمتري بعمل آمد.
يافته ها: منابع مولد صداي موجود در منطقه عمدتا عبارت بودند از توربين هاي گازي، ژنراتور ديزلي، کمپرسورها، فن ها و لوله هاي حاوي سيال، نقشه هاي صوتي، بيانگر بالاتربودن تراز فشار صدا از حدود مجاز مواجهه ملي است. همچنين تحليل دوز صداي دريافتي کارکنان نشان دهنده بالابودن ميزان مواجهه آنها از حدمجاز تعيين شده مي باشد (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده نشان داد که در صورت محصور سازي منابع مولد صدا مي توان تراز فشار صدا را تا حد قابل قبولي کاهش داد اما در هر مورد بايد به محدوديت هايي که روش محصورسازي به همراه دارد توجه کرد.