مقاله بررسي آلودگي فلزي حاصل از سوخت هاي فسيلي در خاک هاي اطراف جاده تهران – دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي فلزي حاصل از سوخت هاي فسيلي در خاک هاي اطراف جاده تهران – دماوند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک
مقاله آلودگي
مقاله فلزات سنگين
مقاله سوخت هاي فسيلي
مقاله جاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهاني نيا آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جاده تهران – دماوند در ابتداي جاده هراز يکي از پر رفت و آمدترين جاده هاي ايران مي باشد. در بنزين، روغن، برخي مکمل هاي سوختي خودرو ها، فلزات سنگين وجود دارد. آلودگي فلزي خاک ها که بيش تر مربوط به سرب و کادميم است، روي گياه، دام، ذخاير آب هاي زير زميني و در نهايت انسان اثر مي گذارد و آسيب هاي زيست محيطي براي اکوسيستم منطقه همراه خواهد داشت. براي همين بررسي ميزان سطوح آلودگي سرب و کادميم خاک هاي اطراف جاده، از خاک هاي سه منطقه در مسير جاده سرخه حصار، جاجرود، پرديس از کنار جاده در فواصل ۰، ۱۰، ۵۰ متري در عمق هاي ۵ و ۱۵ سانتي متري خاک در فصل هاي بهار، تابستان و پاييز نمونه برداري شد. برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک ها تعيين شد و براي اندازه گيري فلزات سرب و کادميم، نمونه ها در اسيد نيتريک، هضم و سپس به وسيله دستگاه جذب اتمي غلظت فلزات مشخص شد. غلظت سرب در نمونه ها از ۳ تا ۴۵ ميلي گرم بر کيلوگرم متغير است که نشان دهنده آلوده بودن خاک در بعضي مناطق است. نتايج آماري حاصل از طرح با تعيين ضريب همبستگي بين خصوصيات خاک نشان مي دهد که سرب با فاصله از جاده و بارندگي همبستگي منفي و داراي اختلاف معني داري در حد ۰٫۰۵ است. به عبارت ديگر با افزايش فاصله از محور اصلي جاده غلظت سرب در نمونه ها کاهش مي يابد و با افزايش بارندگي نيز به دليل شستشوي خاک توسط باران، سرب در خاک کاهش مي يابد و کادميم با عمق و بارندگي همبستگي منفي دارد. کادميم بيش تر در قسمت هاي سطحي خاک تجمع مي يابد.