مقاله بررسي آلودگي قارچي عسل و گرده كندوهاي استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي قارچي عسل و گرده كندوهاي استان اردبيل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبورعسل
مقاله کندو
مقاله قارچ
مقاله گرده
مقاله عسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفايي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: طايفي اردبيلي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي قارچها و جلوگيري از رشدشان در داخل محصولات کندو گام مهمي براي زنبورداران در جهت بهبود كيفيت عسل و سلامت انسان مي باشد. در اين بررسي از زنبورستانهاي پنج شهر استان اردبيل (اردبيل، گرمي، خلخال، نيرومشکين شهر) تعداد ۲۰۰ کندو در فصل تابستان و ۲۰۰ کندو در فصل بهار نمونه برداري تصادفي به عمل آمد. از هر شهرستان در هر فصل ۱۰زنبورستان و از هر زنبورستان ۴ کندو بصورت تصادفي مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه عسل و گرده تهيه شده در دو محيط الف) سابرو دکستروز آگار + کلرآمفنيکل + سيکلوهگزاميد ب) سابرو دکستروز آگار + کلرامفنيکل کشت داده شدند. نتايج کشت و شناسايي قارچها نشان داد که آلودگي به انواع قارچها و مخمرها درگرده ۵۷٫۸۷ درصد و در عسل ۴۲٫۱۲ ۱ درصد كل نمونه مي باشد آلودگي به قارچ آسکوسفراآپيس (عامل لاروگچي) و آسپرژيلوس فلاووس (عامل لاروسنگي) و آسپرژيلوس فوميگاتوس در گرده به ترتيب ۲، ۱۴ و  4و در عسل به ترتيب ۲، ۱ و ۴ موردمشاهده شد.