مقاله بررسي آلودگي هاي انگلي سبزيجات در استان تهران (قبل و بعد از شستشو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي هاي انگلي سبزيجات در استان تهران (قبل و بعد از شستشو)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبزيجات
مقاله آلودگي هاي انگلي
مقاله شستشو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلياني سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي اصل محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور تعيين ميزان آلودگي هاي انگلي سبزيجات و تاثير فرآيند شستشو در كارگاه بسته بندي، طي مـاه هاي ارديبهشت تا تيرماه ۱۳۸۶ در شهرستان پاكدشت، استان تهران انجام شد. در اين بررسي ۴۰۳ نمونه سبزي از نوع تره، جعفري، اسفناج، شويد و شاهي از ۳۷ مزرعه ي كشت سبزي قبل از شستشو مورد آزمايش قرار گرفت و ۲۵۰ نمونه سبزي از همان انواع پس از فرآيند شستشو در كارگاه سبزي از نظر آلودگي هاي انگلي، به روش رسوبي زماني و ادامه ي عمل با روش تغليظ به كمك سانتريفوژ و شناور ساختن مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند.يافتـه هاي اين مطالعه نشان داد كه از ۴۰۳ نمونه سبزي مراكز كشت شهرستـان پاكدشت ۹ مورد (۲٫۲%) آلوده به انگل هاي انسانـي بودند شامـل ۴ مورد تخم آسكاريـس (۱%) در تره، ۴ مورد تخم تنيا (۱%) در جعفري و ۱ مورد تخم تريكوسترونژيلوس (۰٫۲%) در اسفناج بود و جز اين موارد، آلودگي انگلـي انسانـي ديگري مشاهده نشد. در نمونـه هاي مورد بررسـي ميزان بالايي از عوامـل گيـاهـي (۵۲ مورد) و انـواع نماتودهــاي آزاد (۶۲ مورد)، حشـرات (۴۲ مورد)، كنه و مايت (۴ مورد) مشاهده شد ولي نتايج آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي شستشو و فرآيند شده نشان داد كه بسياري از اين عوامل به طور كامل حذف يا به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش يافتند. با توجه به اين که در کارگاه هاي فرآوري و بسته بندي سبزي ها حذف آلودگي هاي انگلـي، عوامل گياهـي، انواع نماتودهـاي خاک زي و حشرات، از راه شستشو امكان پذير است لذا ترويـج فرهنگ مصرف صحيـح و بهداشتي سبزيجات بـه صورت آمـاده ي مصرف و بسـته بندي شده توصيه مي گردد.