مقاله بررسي آلودگي گربه هاي پرشين شهرستان تبريز به انگل توکسوکارا کتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۶۹۱ تا ۶۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي گربه هاي پرشين شهرستان تبريز به انگل توکسوکارا کتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گربه پرشين
مقاله توکسوکارا کتي
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده فرهنگ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شبستري اصل سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انگل توکسوکارا کتي جزو انگل هاي معمول و شايع در گربه مي باشد که مي تواند انسان بويژه کودکان را آلوده و موجب بروز عوارض و علايم متعددي گردد. به علت ارتباط نزديک اين نژاد به عنوان يک حيوان خانگي با انسان و نيز ارتباط متقاطع اين گربه با گربه هاي ولگرد (مستقيم و يا غيرمستقيم) اين بررسي به طور اختصاصي جهت تعيين وضعيت آلودگي گربه هاي نژاد پرشين شهرستان تبريز براي اولين بار به اين انگل صورت گرفت. در اين بررسي از ۵۰ گربه پرشين مورد بررسي ۱۳ قلاده (۲۶%) آلوده به انواع انگل هاي روده اي بودند که ۱۰ قلاده (۲۰%) آلوده به انگل توکسوکارا کتي بودند بر اساس نتايج حاصله، میزان آلودگي مابين گربه هاي پرشيني که در منزل نگهداري مي شدند با گربه هاي که در پانسيون نگهداري مي شدند، اختلاف معني داري مشاهده شد(P<0.05) . در اين بررسي اختلاف معني داري مابين نسبت آلودگي جنسی نر و ماده مشاهده گرديد (P<0.05). . بررسي حاضر اختلاف معني داري مابين نسبت آلودگي در گربه هاي پرشيني که داروي ضدانگل دريافت کرده بودند با سايرگربه ها نشان داد(P<0.05) . با توجه به نتایج بررسی حاضر و آلودگی بالای گربه های پرشین به انگل توکسوکارا کتی و با توجه به اینکه این انگل زئونوز نیز می باشد، استفاده از یک برنامه منظم دارویی ضد انگلی جهت پیشگیری و درمان، برای تمامی گربه ها مخصوصا گربه هایی که در پانسیون ها نگه داری می شوند، ضروری به نظر می رسد.