مقاله بررسي آماري اوزان غزل هاي بيدل دهلوي و مقايسه آن با وزن غزل فارسي و سبک هندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فنون ادبي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آماري اوزان غزل هاي بيدل دهلوي و مقايسه آن با وزن غزل فارسي و سبک هندي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيدل دهلوي
مقاله وزن
مقاله غزل
مقاله سبک هندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كهدويي محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: الهام بخش سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيدل دهلوي (۱۰۵۴- ۱۱۳۳ ه.ق.) يکي از بلند آوازه ترين شاعران پارسي گوي سرزمين هندوستان و بزرگترين شاعر شاخه هندي سبک مشهور به هندي است، اما اشعار او در ايران به قدر کافي نقد و بررسي نشده است.
وزن يکي از عناصر اصلي شعر و از مهمترين عوامل تاثير گذاري آن است. بنابراين، در مسير ارزيابي و نقد شعر، يکي از گام هاي اصلي، بررسي کيفيت وزن آن است.
اغلب بيدل خوانان و بيدل شناسان، غزل هاي او را ارزشمندترين محصولات طبعش مي دانند. از سوي ديگر، قالب غزل با توجه به پيشينه و ماهيت غنايي اش پيوند عميقتري با موسيقي دارد و نقش وزن در آن برجسته تر از ديگر قالب هاست. به همين دلايل، در پژوهش حاضر، وزن غزل هاي اين شاعر معرفي و با اوزان رايج غزل فارسي و غزل قرن يازدهم مقايسه شده است و خصوصيات وزني غزليات او آشکار گرديده که خلاصه آن چنين است:
بيدل ۲۸۵۸ غزل را در ۳۲ وزن سروده است که از آن ميان، شش وزن پرکار بردتر که ۸۱% کل غزل ها را شامل مي شود، همان شش وزن پرکاربرد کل غزل فارسي و غزل قرن يازدهم است. بدين ترتيب، بيدل که اشعارش به متفاوت و نامعمول بودن زبانزد است، از نظر وزن بيش از چهارپنجم غزلهايش، تا حد زيادي مطابق معيار و «معمولي» است، اما در اوزان نسبتا کم کاربردتر، تشخص ها و نوآوريهايي در کار اين شاعر وجود دارد: بيدل در پنج وزن از اوزان بسيار نادر شعر فارسي، از ۱ تا ۵۶ غزل، و به يک وزن ديگر نيز که بنا بر شواهد موجود، در شعر کلاسيک فارسي هيچ نمونه شناخته شده اي ندارد، چهار غزل سروده است.