مقاله بررسي آماري دوره بازگشت وضعيت هاي مختلف خشكسالي (ميانگين، شديد، خيلي شديد) در استان اصفهان با بهره گيري از شاخص استاندارد بارش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي آماري دوره بازگشت وضعيت هاي مختلف خشكسالي (ميانگين، شديد، خيلي شديد) در استان اصفهان با بهره گيري از شاخص استاندارد بارش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص بارش استاندارد شده
مقاله تحليل فراواني
مقاله خشكسالي
مقاله استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي سيده سارا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميان سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشكسالي پديده اي جهاني است كه مي تواند در هر جايي رخ دهد و زيان هاي قابل توجهي به انسان و اكوسامانه هاي طبيعي وارد آورد. بنابراين، پژوهش در اين زمينه بسيار ضروري مي باشد. در اين پژوهش از شاخص بارش استاندارد به منظور پايش و تحليل فراواني خشكسالي در استان اصفهان بهره گيري شده است و پس از جمع آوري داده هاي بارش ايستگاه هاي موجود در استان اصفهان و حذف ايستگاه هاي داراي آمار ناقص، تحليل فراواني خشكسالي توسط اين شاخص در مقياس ۱۲ ماهه انجام شد و با بهره گيري از نرم افزار Surfer نقشه هاي دوره برگشت خشکسالي ترسيم و مورد تحليل قرار گرفت. اين نقشه ها، خشکسالي هاي ميانگين و شديد را به طور عمده در قسمت هاي غربي استان با دوره برگشت هاي طولاني و خشکسالي هاي بسيار شديد را در بخش هاي شرق و شمال شرقي استان با دوره برگشت هاي بسيار پايين نشان مي دهند که در اين شرايط حساسيت بسيار بالا بوده و بايستي برنامه ريزي هاي مناسب براي مقابله با اين بحران صورت گيرد.