مقاله بررسي آماري شرايط فيزيوگرافيک رويشگاه هاي پسته وحشي در استان فارس با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۵۱۲ تا ۵۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي آماري شرايط فيزيوگرافيک رويشگاه هاي پسته وحشي در استان فارس با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه
مقاله كلخونگ
مقاله شيب
مقاله جهت
مقاله ارتفاع
مقاله سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نگهدارصابر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك پرور مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه هاي پسته وحشي، بنه (Pistacia atlantica) و كلخونگ (Pistacia khinjuk) از گونه هاي خشكي پسند منطقه رويشي ايران و توراني هستند. گسترشگاه هاي پسته وحشي در استان فارس به مساحت ۳۲۰۰۰۰۰ هكتار در چهار تيپ جنگلي كيكم – بنه، بادام – پسته وحشي (بنه و كلخونگ)، بلوط – پسته وحشي و پسته وحشي مشاهده مي شوند. با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي نقشه پراكنش گسترشگاه هاي پسته وحشي، طبقات ارتفاعي، شيب و جهت شيب در مقياس ۱:۲۵۰۰۰۰ در استان فارس تهيه گرديد و سپس نقشه پراكنش با هر يك از نقشه هاي طبقات ارتفاعي، شيب و جهت شيب در هم ادغام شدند. نتايج آماري با آزمون F مقايسه و مشخص شد كه ۵۷% اين گسترشگاه ها در ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر از سطح دريا و ۵/۲۵% آنها در طبقه شيب  بين ۱۵% تا ۳۰% واقع شده است. ۶۶% جهت جغرافيايي در اين رويشگاه ها شمالي و جنوبي است.