مقاله بررسي آميختگي نفت ها در مخزن آسماري ميدان قلعه نار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آميختگي نفت ها در مخزن آسماري ميدان قلعه نار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دزفول فروافتاده
مقاله ميدان قلعه نار
مقاله مخلوط شدگي نفت
مقاله سيستم هاي نفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاري سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم پوربناب حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميدان قلعه نار در ۳۰ كيلومتري شمال شهرستان انديمشك و در حاشيه شمالي بين ميدان هاي كبود و لبه سفيد قرار گرفته و يکي از ميادين واقع در فروافتادگي دزفول است. درقسمت غرب و جنوب غرب فروافتادگي دزفول سه سيستم نفتي شناخته شده است. گروه اول نفتهاي ترشيري که از سازند پابده سرچشمه مي گيرند و در ميدان لبه سفيد پراکنده اند. گروه دوم نفتهاي ژوراسيک که سنگ منشا مولد آنها سازند سرگلو است و در ميادين دالپري، چشمه خوش، پايدار شرق و پايدار غرب انتشار يافته اند. گروه سوم نفت هاي موجود در مخزن آسماري ميدان قلعه نار هستند. با بررسي هاي انجام گرفته روي مقادير ايزوتوپ کربن و شاخص هاي بيومارکري مشخص شده است که اين نمونه نفت از لحاظ ويژگي هاي ژئوشيميايي و فيزيکي قابل انطباق با نفت هاي توليد شده توسط سنگ هاي منشا به طور جداگانه نيست و ويژگي هاي نفت مخزن اين ميدان حالتي حد واسط با ويژگي هاي نفت توليدي سنگ مادرهاي فعال منطقه را دارا مي باشد. اين پديده اشاره اي مستقيم به مخلوط شدگي نفت در اين ميدان دارد؛ لذا تصميم به بررسي سيستم نفتي حاکم بر اين ميدان گرفته شد. در نمونه هاي نفتي جمع آوري شده از مخزن آسماري اين ميدان حضور خانواده اي جديد با عنوان نفت مخلوط شده قطعي شد که اين نفت مخلوطي از نفتهاي ژوراسيک و ترشيري مي باشد. نفت اين ميدان بر مبناي پارامتر هايي چون مقادير ايزوتوپ کربن و غلظت هاي مطلق برخي از بيومارکرهاي شاخص – استران ها و هوپان ها – به صورت عمده از سنگ منشا پابده تامين مي گردد.