مقاله بررسي آنتي بادي حمايتي بر عليه واريسلا زوستر در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آنتي بادي حمايتي بر عليه واريسلا زوستر در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبله مرغان
مقاله آنتي بادي حمايتي
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احساني ‌پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: شايان فر نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: سالاريان كيانوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آبله مرغان بيماري مسري شايعي است که معمولا خوش خيم مي باشد، وليکن ممکن است عوارض جدي و خطير به خصوص در شيرخواران، بزرگسالان، خانم هاي حامله و افراد با ضعف سيستم ايمني را به همراه داشته باشد. مطالعه موجود با هدف بررسي آنتي بادي حمايتي بر عليه آبله مرغان در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان رسول اکرم (ص) انجام گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي عفونت آبله مرغاني با اندازه گيري IgG و IgM بر عليه ويروس آبله مرغان به روش  (EIA) Enzyme Immuno Assay تعيين گرديد. ۱۲۰ نمونه سرمي از ۱۲۰ کودک ۱۶-۱ ساله (۴٫۵±۳٫۷۱ ساله) مراجعه کننده به بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با تست آماري t-test و Chi-square  آناليز گرديد.
يافته ها: فراواني عفونت آبله مرغان
%۴۲٫۵ بود (۵۱٫۱۳۰). آنتي بادي حمايتي بر عليه آبله مرغان در ۴-۱ سال %۳۰٫۶۶، در ۸-۵ سال %۵۵٫۵۵، در ۱۲-۹ سال %۶۶٫۶۶ و در ۱۶-۱۳ سال %۸۳٫۳۳ بود.
نتيجه گيري: همراهي ميان افزايش سن و وجود آنتي بادي حمايتي بر عليه آبله مرغان در سرم وجود دارد (p<0.05). پيشنهاد مي گردد واکسن آبله مرغان به کودکان ۱۲ ماه و بالاتر تجويز گردد.