مقاله بررسي آوادرخش تك حبابي متحرك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آوادرخش تك حبابي متحرك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آوادرخش تك حبابي
مقاله معادله رايلي- پلست
مقاله آوادرخش متحرك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگريان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري سيدظفراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده آوادرخش تك حبابي در سيال آب، بدون حركت انتقالي حباب آوادرخشنده انجام مي شود. اگر حباب در سيالي مانند مايعات آلي يا اسيدها ايجاد شود و توسط امواج صوتي در شرايط مناسب تحريك شود حباب علاوه بر توليد نور حركت انتقالي نيز انجام مي دهد كه به آوادرخش متحرك معروف است. ويژگي اين سيالات در ايجاد حركت انتقالي در طي آوادرخش، چسبندگي آنها در مقايسه با آب است. در اين مقاله ويژگيهاي داخلي (شعاع، سرعت ديواره حباب و دماي گاز داخل حباب) و ويژگيهاي انتقالي حباب (مسير حركت و سرعت حباب) مورد بررسي قرار گرفته و مقادير آنها از طريق شبيه سازي عددي محاسبه شده است. در شبيه سازي حباب آوادرخشنده متحرك، افزون بر معادله رايلي- پلست كه حركت شعاعي ديواره حباب را توصيف مي كند و معادله مربوط به دماي درون حباب، معادله حركت انتقالي حباب را نيز به دست آورد و اين معادلات جفت شده را حل كرد. يكي از نتايج مهم به دست آمده در اين مقاله افزايش دماي بيشينه حباب با كاهش فاصله آن از مركز بالون است. همين نتيجه براي شدت نور گسيل شده نيز قاب پيش بيني است. بدين وسيله راهي براي آزمايش بر روي حبابهاي آوادرخشنده متحرك پيشنهاد كرده ايم.