مقاله بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد زنان در خصوص تغذيه و ورزش و ارتباط آن با عوامل خطر بيماري هاي قلبي- عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۵۰ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد زنان در خصوص تغذيه و ورزش و ارتباط آن با عوامل خطر بيماري هاي قلبي- عروقي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله زنان
مقاله بيماري هاي قلبي و عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آوازه آذر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: ربيع سياهكلي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه زنان بيش از مردان جان خود را در اثر بيماري هاي قلبي و عروقي از دست مي دهند. سبک زندگي ناسالم در ابتلا به عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي تاثير مستقيم دارد. تغذيه و فعاليت بدني دو عامل عمده در تعيين سبک زندگي هستند. بررسي سبک زندگي زنان به لحاظ نقش مهم در تعين سبک زندگي خانواده مي تواند مشکلات را شناسايي و در تدوين برنامه هاي ارتقاي سلامتي راهنما باشد.
روش بررسي: طي مطالعه توصيفي، مقطعي سبک زندگي و عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي و عروقي در سطح شهر زنجان با استفاده از پرسشنامه استاندارد مونيکا مورد بررسي قرارگرفت. در اين مطالعه داده هاي مربوط به ۹۹۷ زن بالاي بيست سال مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.
يافته ها: اكثريت نمونه هاي مورد پژوهش در ارتباط با اثر ورزش و تغذيه سالم در پيشگيري از بيماري هاي قلبي، عروقي از آگاهي (۷/۶۶ درصد) و نگرش (۴/۶۲ درصد) در سطح خوب برخوردار بودند. اما تنها ۶/۲۳ درصد در زمينه ورزش و ۱/۲۴ درصد در زمينه تغذيه داراي عملکرد خوب بودند. آزمون آماري کاي دو بين ميزان کلسترول خون (P=0.02)، قند خون ناشتا (P=0.02) و فشار خون (P=0.03) واحدهاي مورد پژوهش با انجام ورزش ارتباط معنادار آماري نشان داد. ولي بين ميزان آگاهي واحدهاي مورد پژوهش در خصوص تغذيه با ميزان قند خون، فشار خون و کلسترول و عملکرد ارتباط معناداري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: آگاهي و دانش به تنهايي نمي تواند عملكرد افراد را تضمين نمايد. لزوم انجام مداخلات جهت ارتقاي رفتارهاي بهداشتي ضـروري است.