مقاله بررسي ابعاد دينداري حافظ شيرازي بر اساس الگوي گلاك و استارك مبني بر دين، پديده اي چندبعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۲۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ابعاد دينداري حافظ شيرازي بر اساس الگوي گلاك و استارك مبني بر دين، پديده اي چندبعدي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعريف عملياتي دينداري
مقاله گلاك و استارك
مقاله حافظ شيرازي
مقاله بعد اعتقادي
مقاله مناسكي و تجربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري خليلي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ابتداي دهه ۱۹۶۰ تحت تاثير ديدگاه جامعه شناسان، به ويژه دوركيم، براي اولين بار، دين به عنوان پديده اي چندبعدي مطرح گرديد و واچ براي آن سه بعد قايل شد: نظري / باور، عملي / مناسكي و جمعي / انجمني. در سال ۱۹۶۵ گلاك و استارك براي همه اديان جهان پنج بعد قايل شدند: ۱- اعتقادي ۲- مناسكي ۳- تجربي ۴- فكري ۵- پيامدي؛ و بيشتر پژوهشگران اين الگو را پذيرفته و آن را براي مطالعه هر ديني مناسب دانستند. بدون ترديد، دينداري از ابعاد مهم شخصيتي حافظ شيرازي است كه قابليت بررسي با الگوي گلاك و استارك را دارد. در اين مقاله با توجه به غزليات حافظ به تحليل و توصيف ابعاد دينداري او بر اساس الگوي مذكور پرداخته  شد و مطابق نتايج تحقيق، حافظ به توحيد، نبوت و معاد معتقد است. طلب حقيقت از مهم ترين ويژگي هاي بعد مناسكي و دليل بر عمل گرايي او در واجبات شريعت و مقامات طريقت و فضايل معنوي است. تجربه هاي ديني او كيفيت معرفتي از نوع شهودي و اشراقي داشته و توجه، شناخت، ايمان و اميد از جلوه هاي عمده آن محسوب مي شوند و توحيدانديشي، خشنودي از قضاي الهي، عمل به فرايض، شركت در مراسم ديني، آراستگي به فضايل معنوي، ايمان استوار، بندگي عاشقانه، وصول به وحدت و مقام انسان كامل از پيامدهاي مهم دينداري وي به شمار مي آيند.