مقاله بررسي ابعاد فرهنگي ـ اجتماعي کنترل والدين بر استفاده فرزندان از اينترنت (تحليل كنترل والدين بر استفاده فرزندان از اينترنت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ابعاد فرهنگي ـ اجتماعي کنترل والدين بر استفاده فرزندان از اينترنت (تحليل كنترل والدين بر استفاده فرزندان از اينترنت)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله كنترل والدين
مقاله قدرت
مقاله تسلط فرهنگي
مقاله آموزش
مقاله فرهنگ سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژادبهرام زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي چيراني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونگي استفاده كودكان از اينترنت يكي از نگراني هاي عمده والدين در جهان است. اينترنت همان طور که مي تواند بسيار مفيد باشد به همان اندازه نيز داراي زيان است. احتمال استفاده از وب سايت هاي غيراخلاقي يا بزهكارانه و سوء استفاده از كودكان از جمله مهم ترين دلايل اين نگراني هاست. «كنترل والدين» که يكي از بحث هاي مهم در حوزه آموزش و فرهنگ است و در رابطه با مديريت استفاده فرزندان از اينترنت بحث برانگيز است، آراي موافق و مخالف زيادي را به خود اختصاص داده است. بدين منظور وضعيت كنترل والدين بر استفاده از اينترنت به طور اجمالي بررسي و ابزارهاي كنترل كننده و سازوكارهاي آموزشي براي حل اين معضل بازبيني شده است.
كنترل مستقيم فرزندان به مدد تكنولوژي هاي نرم افزاري اگرچه مي تواند در كوتاه مدت والدين را از محتويات جستجوهاي اينترنتي فرزندان مطلع كند اما در درازمدت آسيب هاي جدي در پي دارد، از جمله اين كه فرزندان اعتماد خود را به والدين از دست مي دهند يا فرايند آزادي خواهي و اعتمادسازي در آنها دچار تناقضاتي خواهد شد. بر اساس مطالعه حاضر و مرور نظريات مرتبط در حوزه فرهنگ، آموزش، هژموني و دموكراسي مي توان گفت كه مقوله كنترل در تربيت فرزندان بايد با رويكردي نو در جامعه از سويي و خانواده ها از سوي ديگر بازبيني شود.