مقاله بررسي ابعاد لکه هاي اکولوژيک در مناطق مرجع و بحراني در فصل هاي بهار و تابستان (مطالعه موردي: مراتع نيمه استپي پارک ملي گلستان و مناطق هم جوار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۸۲ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ابعاد لکه هاي اکولوژيک در مناطق مرجع و بحراني در فصل هاي بهار و تابستان (مطالعه موردي: مراتع نيمه استپي پارک ملي گلستان و مناطق هم جوار)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل عملکرد چشم انداز
مقاله لکه اکولوژيک
مقاله فضاي بين لکه اي
مقاله پارک ملي گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبريان غلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد يک اکوسيستم طبيعي بستگي به حفاظت منابع در داخل آن اکوسيستم دارد. لکه اکولوژيک سطحي از چشم انداز است که باعث تجمع منابع در اکوسيستم مي شود لذا مطالعه خصوصيات لکه ها ضروري است. هدف اين بررسي، مطالعه ساختار لکه ها تحت دو مديريت چرايي در دو فصل بهار و تابستان است. با کاربرد آناليز عملکرد چشم انداز در مراتع نيمه استپي پارک ملي گلستان و مناطق همجوار، خصوصيات ساختاري شامل طول و عرض لکه ها، تعداد آنها و متوسط طول فضاي بين لکه اي بر روي ۶ ترانسکت ۲۵ متري در هر يک از مناطق مرجع و بحراني با شيب و جهت مشابه تعيين شده است. لکه ها برحسب فرم هاي رويشي علف گندمي، بوته، بوته – علف گندمي و پهن برگ علفي تعريف شده اند. پس از استقرار ترانسکتها، ابعاد لکه ها در دو فصل بهار و تابستان اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که در مناطق بحراني تحت چراي شديد ابعاد لکه ها کاهش و فضاي بين لکه ها افزايش يافته است، اما تفاوت معني داري بين خصوصيات ساختاري در دو فصل مشاهده نگرديد (p<0.05) فرم رويشي بوته به عنوان معرف اکولوژيکي منطقه مورد مطالعه قلمداد شده است..