مقاله بررسي ابعاد و نتايج کمک هاي دولت به تعاوني هاي توليدي (مورد مطالعه: تعاوني هاي توليدي استان خراسان رضوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱۳۲ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ابعاد و نتايج کمک هاي دولت به تعاوني هاي توليدي (مورد مطالعه: تعاوني هاي توليدي استان خراسان رضوي)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون
مقاله تعاوني هاي توليدي
مقاله سياست هاي حمايتگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: نوري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ابعاد و نتايج کمک هاي دولت به تعاوني هاي توليدي فعال استان خراسان رضوي و مقايسه آن با کمک هاي دولت به صنايع غيرتعاوني مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور، نمونه اي به حجم ۹۶ تعاوني توليدي فعال در دو بخش صنعتي و معدني بررسي شده است. اطلاعات مورد نياز براي اين تحقيق، توسط پرسش نامه و در قالب حمايت هاي ارايه شده در ۴ بخش تسهيلات فيزيکي، تکنولوژيکي، تجاري و آموزشي گردآوري شده است. نتايج نشان مي دهد که ۷۸% از تعاوني هاي توليدي فعال هيچ گونه حمايت و کمکي را از طرف دولت دريافت نکرده اند و تنها ۲۲% از آنها دريافت حمايت از دولت را تاييد کرده اند. مقايسه بين ميزان حمايت هاي واقعي ارايه شده به تعاوني هاي توليدي با ميزان حمايت هاي مورد انتظار آنها نيز نشان مي دهد که اختلاف معني داري بين ميانگين حمايت هاي واقعي و ميانگين حمايت هاي مورد انتظار تعاوني هاي توليدي وجود دارد. اين در حالي است که بيشترين اختلاف بين ميانگين حمايت هاي واقعي و ميانگين حمايت هاي مورد انتظار تعاوني هاي توليدي نيز به ترتيب در بخش هاي تجاري،تسهيلات فيزيکي، تکنولوژيکي و آموزشي ديده مي شود.