مقاله بررسي ابعاد پيشگيري از بحران زلزله (مطالعه موردي: شهر بابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ابعاد پيشگيري از بحران زلزله (مطالعه موردي: شهر بابل)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بحران
مقاله زلزله
مقاله آسيب پذيري
مقاله بافت فرسوده
مقاله بابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي امين
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از موضوع هايي كه بيشتر شهرهاي جهان با آن دست به گريبانند، موضوع سوانح طبيعي است. سوانح طبيعي (بويژه زلزله) كه اغلب خاموش و در عين  حال بالقوه مستعد ايجاد آسيب هستند، به طور متوسط سالانه بيش از ۱۵۰۰۰۰ نفر تلفات جاني و بيش از ۱۴۰ ميليارد دلار خسارت مالي در كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه به بار مي آورند. در اين ميان، كشور ايران از كشورهاي حادثه خيز دنيا بوده چنانكه در چند دهه قبل (زلزله بوئين زهرا، ۱۳۴۲ تا زلزله بم، ۱۳۸۲) به موجب وقوع اين دست حوادث متحمل خسارات (جاني و مالي) وسيعي شده است.
هدف اين مقاله، بررسي و تحليل ابعاد پيشگيري از بحران زلزله درچارچوب مناطق هفده گانه شهر بابل است. در اين راستا، از روش معياري – تحليلي براي تحليل ابعاد كالبدي و خصوصيات جمعيتي شهر بابل از نظر آسيب پذيري زلزله استفاده و به تحليل تجهيزات امدادرساني و آتش نشاني پرداخته شده است و در كنار آن از روش مقايسه اي براي جمع بندي يافته ها و تعيين سلسله مراتب آسيب پذيري مناطق مختلف شهري استفاده شده است. ابزارهاي اين تحقيق شامل: مشاهده، پرسشنامه، پژوهش ميداني، منابع كتابخانه اي و اينترنتي، بوده است. در اين پژوهش، از تکنيک تحليل SWOT براي ارايه راهبردها و اقدامات ضروري استفاده شده و جدول زمان بندي اقدامات و سازمان هاي مسوول به عنوان برنامه عمل ارايه شده است. بر مبناي يافته هاي تحقيق، مناطق ۲، ۹، ۴، ۱۵ و ۱۰ داراي بالاترين آسيب پذيري از مجموع معيارها و مناطق ۷ و ۸ از بعد کالبدي آسيب پذيرتر از ساير مناطق است. بازنگري در طرح تفصيلي، بهسازي مساکن، تخصيص دو سايت امداد و نجات و نيز دسترسي سريع به عنوان بخشي از راهبردهاي پيشنهادي براي پيشگيري ازاز تلفات جاني و مالي است.