مقاله بررسي اتلاف انرژي تشعشعي از يخچالهاي ويتريني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اتلاف انرژي تشعشعي از يخچالهاي ويتريني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يخچالهاي ويتريني
مقاله اتلاف حرارت
مقاله تشعشع
مقاله راندمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معرفت مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي الحسيني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افت حرارت تشعشعي يکي از بارزترين افتهاي حرارتي يخچالهاي ويتريني است و روشهاي مختلفي براي کاهش افت حرارت تشعشعي اينگونه يخچالها پيشنهاد شده است. استفاده از شيشه هاي چند جدار پر شده با گاز آرگون يا استفاده از مواد شفاف داراي ضريب عبور پايين در محدوده مادون قرمز، از جمله راه حلهاي پيشنهاد شده است. براي آنکه به اهميت موضوع افت حرارت تشعشع نسبت به ساير افتهاي ناشي از ورود هوا، افت حرارت هدايت و افتهاي ناشي از تجهيزات جانبي سيکل تبريد پي برده شود، مدلسازي انتقال حرارت تشعشع ضروري است. به اين منظور از مدل سه بعدي با هندسه خاص يخچال ويتريني ايستاده و فرض همدما  بودن سطوح داخلي يخچال در بررسي انتقال حرارت استفاده شده است. يخچال مورد نظر براي نگهداري لبنيات و نوشيدنيها استفاده شده و سطح اواپراتور آن در وجه فوقاني قرار گرفته است. همچنين براي تعيين خصوصيات تشعشعي وجه شفاف از مقادير ضريب جذب و عبور شيشه واقعي استفاده شده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که کاهش درجه حرارت داخل يخچال، باعث افزايش افت حرارت تشعشعي مي شود. در اين خصوص درجه حرارت وجه شيشه اي تاثير نسبتا ناچيزي بر اين انتقال حرارت دارد. همچنين افزايش ضريب جذب سطح اواپراتور باعث افزايش انتقال حرارت تشعشع به آن سطح مي شود که از آن مي توان براي بهبود طراحي استفاده کرد. شار حرارتي تشعشعي هر يک از سطوح در مقايسه با انتقال حرارت جابه جايي آن سطح مقايسه شده که با توجه به ميزان آن، استفاده از پوششهاي کدر براي مواقعي که از يخچال ويتريني استفاده نمي شود، پيشنهاد شده است.