مقاله بررسي اثرات آلايندگي زيست محيطي فرايندهاي پالايش نفت بر روي گياهان كاشته شده در منطقه شهرري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات آلايندگي زيست محيطي فرايندهاي پالايش نفت بر روي گياهان كاشته شده در منطقه شهرري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان
مقاله جيوه
مقاله محيط زيست
مقاله شهرري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زوارموسوي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: روح الهي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخانلو حميد
جناب آقای / سرکار خانم: علايي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتشار جيوه و ترکيبات گوگردي در محيط زيست باعث آلودگي هاي زيست محيطي جدي مي شود و انسان و ساير ارگانيسم موجودات را در معرض خطر قرار مي دهد. جيوه و ترکيبات آن يکي از مهم ترين منابع آلودگي است که سيستم عصبي مركزي انسان را مختل مي كند. ميزان قابل توجهي از جيوه و گوگرد مي تواند به وسيله فعاليت هاي صنعتي مانند استفاده از كودها و يا فعاليت هاي پالايشگاهي نفت وارد محيط زيست شود. در اطراف پالايشگاه تهران و حوالي شهر ري زمين هاي كشاورزي زيادي وجود دارد كه محصول هاي آن ها به مصرف انسان، دام و طيور مي رسد. در اين مطالعه مقدار جيوه و نيز گوگرد موجود در سبزيجاتي مانند كاهو، كلم، ريحان و نيز گوجه فرنگي كاشته شده در اين مناطق مورد اندازه گيري قرار گرفت. رابطه بين مقدار آلاينده ها در گياهان نام برده شده و فاصله آن ها از مركز آلودگي به دقت مورد بررسي قرار گرفت. ۱۶۰ نمونه مختلف از چهار گونه کاهو، گوجه فرنگي، ريحان و کلم جمع آوري شد و آناليز هاي مختلف بر روي آن ها انجام شد. در ضمن در تحليل نتايج، شعاع کاشت نيز در نظر گرفته شد. نتايج به دست آمده از آزمايش ها نشان مي دهد كه گياهاني كه در قسمت غربي تاسيسات پالايشگاه قرار دارند داراي آلودگي بيش تري نسبت به ساير قسمت ها مي باشند. افزايش فاصله از تاسيسات نفتي باعث کاهش آلودگي در گياهان مورد مطالعه شد. در بافت گياهاني مانند كاهو و كلم ميزان آلايندگي جيوه بيش تري نسبت به ساير گونه هاي مورد مطالعه وجود داشت.