مقاله بررسي اثرات آنزيم زايلاناز بر هيستومورفومتري روده باريك جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات آنزيم زايلاناز بر هيستومورفومتري روده باريك جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم زايلاناز
مقاله روده باريک
مقاله جوجه گوشتي
مقاله هيستومورفومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديب مرادي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بشاشتي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طيور افزودن آنزيم ها با منشا خارجي همانند آنزيم زايلاناز باعث بهبود بازدهي مي گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسي اثرات استفاده از آنزيم زايلاناز بر روي هيستومورفومتري روده باريك طيور گوشتي انجام گرفت. در اين مطالعه آنزيم زايلاناز در دو سطح ۰ و ۰٫۰۷ درصد در جيره بر پايه گندم در ۴ گروه (هر گروه شامل دو تكرار و در هر تكرار ۱۵ قطعه) مورد استفاده قرار گرفت. پس از كشتار در پايان دوره پرورش (۴۲ روزگي)، تعداد ۱۰ قطعه از گروه شاهد و ۱۰ قطعه از گروه تيمار براي نمونه برداري به منظور مطالعه ساختار دوازدهه، تهي روده و ايلئوم انتخاب شدند. سپس با استفاده از ميكروسكوپ نوري، تغييرات هيستومورفومتري روده باريك طيور گوشتي شامل ارتفاع كرك ها، تعداد سلولهاي جامي شكل، ضخامت اپيتليوم و عمق كريپت ها مورد ارزيابي قرار گرفت. مقايسه گروه شاهد با گروه تيمار، نشان داد كه در بخش هاي مختلف روده باريك گروه تيمار ارتفاع كرك ها و عمق كريپت ها افزايش يافته (p<0.05) ولي تعداد سلول هاي جامي و ضخامت اپيتليوم درتمام قسمت هاي روده باريك كاهش يافته است. اين نتايج بيانگر اين است كه افزودن آنزيم زايلاناز به جيره غذايي بر پايه گندم، جذب مواد غذايي را افزايش مي دهد.