مقاله بررسي اثرات اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها بر مصرف بنزين در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها بر مصرف بنزين در ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدفمند کردن يارانه ها
مقاله مصرف بنزين
مقاله حمل و نقل عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رازيني ابراهيم علي
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري ديلمي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر تغيير قيمت بنزين بر مصرف آن طي دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۰ در ايران با استفاده از روش خود رگرسيون برداري مورد بررسي قرار گرفته است. متغيرهاي مورد استفاده در اين مطالعه شامل قيمت واقعي بنزين، مصرف بنزين، توليد ناخالص داخلي بدون نفت و تعداد خودرو هاي سواري مي باشد. نتايج بدست آمده از توابع كنش و واكنش نشان مي دهد كه مصرف بنزين براثر تغيير قيمت اين فرآورده ابتدا بصورت بسيار ضعيفي کاهش يافته و در مدت زمان كوتاهي افزايش خواهد يافت. علاوه برآن، متغير هاي تعداد خودرو و توليد ناخالص داخلي بدون نفت اثر مثبتي بر مصرف بنزين در ايران خواهند داشت.