مقاله بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله مرغ تخم گذار
مقاله سبوس برنج
مقاله تخم مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي
جناب آقای / سرکار خانم: صفامهر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميهمان نواز يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش جهت بررسي امکان استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج روي عملکرد مرغ هاي تخم گذار انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با تعداد ۲۵۶ قطعه مرغ تخم گذار در ۴ تيمار و ۴ تکرار و با سطوح صفر (شاهد)، ۵، ۷٫۵ و ۱۰ درصد سبوس برنج به مدت ۸ هفته انجام شد. ميزان توليد تخم مرغ و نيز وزن متوسط تخم مرغ ها به طور روزانه از طريق توزين و توليد توده تخم مرغ و نيز خوراک مصرفي به صورت هفتگي اندازه گيري شد. ضخامت پوسته تخم مرغ ها با استفاده از ميکرومتر با دقت ۰٫۰۰۱ ميلي متر در وسط تخم مرغ و در سه نقطه اندازه گيري شد و معدل آن ها به عنوان ضخامت نهايي پوسته در نظر گرفته شد. اين کار براي ۴ عدد تخم مرغ انجام شده و ميانگين آن ها به عنوان ضخامت نهايي پوسته تخم مرغ براي هر يک از واحدهاي آزمايشي در نظر گرفته شد. نتايج حاصله نشان داد که افزودن سبوس برنج تا ۷٫۵ درصد به جيره هاي غذايي مرغ هاي تخم گذار، تاثير معني داري روي عملکرد آن ها ندارد، ولي افزودن ۱۰ درصدي آن موجب کاهش معني دار درصد توليد تخم مرغ، توليد توده اي و نيز افزايش ضريب تبديل مواد غذايي مي گردد. لذا مي توان از سبوس برنج تا سطح ۷٫۵ درصد در جيره غذايي مرغ هاي تخم گذار بدون داشتن هيچ گونه اثر نامطلوبي در عملکرد استفاده کرد.