مقاله بررسي اثرات امواج RF و ميدان الکترومغناطيس حاصل از تابش MRI بر فرآيند فوليکولوژنز در موش هاي صحرايي بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ليزر پزشكي از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات امواج RF و ميدان الکترومغناطيس حاصل از تابش MRI بر فرآيند فوليکولوژنز در موش هاي صحرايي بالغ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوليکولوژنز
مقاله پرتو الکترومغناطيس
مقاله MRI
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سركار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عقابيان محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به افزايش روزافزون استفاده از امواج الکترومغناطيس در صنعت و پزشکي، خصوصا در دستگاه هاي تشيخصي مانند MRI، بررسي همه جانبه اي درباره اثرات ميدان هاي الکترومغناطيس با شدت هاي مختلف بر فعاليت بافت ها و ارگان هاي مختلف ضروري به نظر مي رسد. لذا بر آن شديم تا تاثير امواج RF و ميدان الکترومغناطيس با شدت ۱٫۵ تسلا که شدت مورد استفاده در اکثر دستگاه هاي تشخيصي MRI مي باشد را بر فرآيند فوليکول زايي در موش هاي صحرايي بعنوان مدل حيواني مورد مطالعه قرار دهيم.
روش بررسي: جهت اين تحقيق تعداد ۲۲ راس موش صحرايي بالغ ماده به سن ۸ هفته و به وزن
۲۰۰+۲۰ گرم از نژاد ويستار انتخاب شدند و ۱۱ راس از آنها به مدت ۳۰ دقيقه تحت تاثير امواج دستگاه MRI با شدت ۱٫۵ تسلا همراه با امواج RF (Radiofrequency) با فرکانس ۶۳ مگاهرتز قرار گرفتند (گروه تجربي) و ۱۱ راس از آنها تحت تاثير امواج دستگاه MRI به مدت ۱٫۵ تسلا و بدون امواج RF قرار گرفتند (گروه شاهد). پس از بيهوشي، خونگيري از قلب جهت اندازه گيري هورمون هاي استروژن، پروژسترون، FSH و LH انجام شد. در ضمن پس از لاپاراتومي حيوانات، تخمدان هاي آنها برداشته شد و تخمدان هاي خارج شده از بدن حيوانات پس از توزين و اندازه گيري قطر، بلافاصله در فرمالين بافر ۱۰% جهت انجام عمليات تهيه اسلايد قرار گرفتند و جهت شمارش انواع فوليکول ها از ميکروسکوپ Olympus استفاده شد و تمام فوليکول هاي اوليه، ثانويه و بالغ موجود در اسلايدها بطور کامل با بزرگنمايي ۱۰۰ برابر، مورد شمارش قرار گرفتند. داده هاي کمي حاصل از اندازه گيري هاي وزن و قطر تخمدان، تعداد انواع فوليکول ها و تغييرات سطوح هورموني به کمک آزمون T– test تجزيه و تحليل p<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از عدم وجود تفاوت معني دار p<0.05 در تمام پارامترهاي اندازه گيري شده بين گروه هاي تجربي و شاهد مي باشد بجز در مقادير هورمود LH و FSH که گروه تجربي کاهش معني دار نسبت به گروه شاهد نشان داد.
نتيجه گيري: کاهش مقادير LH و FSH در اين تحقيق احتمالا ناشي از تاثير گذاري امواج الکترومغناطيسي بر سطوح بالايي مغز (هيپوتالاموس) و آزاد سازي GnRH بوده و نهايتا اين تحقيق مويد کم خطر بودن امواج دستگاه MRI جهت تصوير برداري مي باشد.