مقاله بررسي اثرات بازار اشتراك ظرفيت از طريق روش خود جيره بندي بر هزينه برق صنايع سيمان ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات بازار اشتراك ظرفيت از طريق روش خود جيره بندي بر هزينه برق صنايع سيمان ايران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود جيره بندي
مقاله قيمت گذاري
مقاله مديريت بار
مقاله ضريب بار
مقاله زيان قطع بار
مقاله صنعت سيمان و تابع رفاه اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي مراد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: همداني گلشن محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست گذاري انرژي در هزاره سوم در سه محور خلاصه مي شود. اول، حرکت بسمت استفاده از انرژي هاي تجديد پذير، پاک و سازگار با محيط زيست، محور دوم، تجديد ساختار در بخش انرژي و رقابتي کردن آن و سرانجام محور سوم، افزايش کارايي در مصرف انرژي مي باشد. صنعت برق به عنوان يک زير بخش رو به رشد بخش انرژي، به ويژه در چند دهه اخير، حدود يک سوم اقتصاد و انرژي جهان را تشکيل مي دهد. صنعت برق در کشور ما نيز از تحول در سياست گذاري بي نياز نيست و بايد در سياست گذاري خويش حداقل به دو محور از سه محور مذکور التفات ويژه داشته باشد، اين مطالعه نيز در راستاي دو محور تجديد ساختار و افزايش کارايي در صنعت برق انجام گرفته است. اما تاكيد اساسي اين مطالعه بر مديريت سمت تقاضا از طريق روش هاي اقتصادي مديريت بار مي باشد. به اين منظور، با استفاده از روش خود جيره بندي امکان سنجي ايجاد بازار اشتراک ظرفيت بين کارخانه اي مورد مطالعه قرار مي گيرد. روش تحقيق اين مطالعه از نوع توصيفي مبتني بر روش علي و معلولي است، اين مطالعه به صورت مقطعي در سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است. براي گرداوري اطلاعات پرسش نامه اي تهيه و به کارخانه هاي سيمان ارسال شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق هرچه هزينه فرصت از دست رفته کارخانه هاي سيمان بيش تر باشد تمايل به پرداخت آن ها براي اشتراک ظرفيت بيش تر مي شود. روش خود جيره بندي از طريق بازار اشتراک ظرفيت مي تواند ضمن کاهش هزينه هاي ظرفيت کارخانه هاي سيمان، با تامين بخشي از بار مورد نياز ساير مصرف کنندگان و يا حتي ساير کارخانه هاي سيمان از راه ظرفيت بلا استفاده، نوعي مديريت بار را اعمال كند و سبب کاهش هزينه هاي سرمايه گذاري در ايجاد ظرفيت جديد در حالت پيک شود، اين روش کارايي را افزايش مي دهد که يکي از اهداف برنامه هاي مديريت بار مي باشد. وجود اين بازار باعث از بين رفتن ناکارايي جبران بار بيش از اندازه مدل وو مي شود.