مقاله بررسي اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر متغيرهاي اقتصادي در يك مدل VAR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۲۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر متغيرهاي اقتصادي در يك مدل VAR
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكانه هاي نفتي
مقاله اقتصاد كلان
مقاله مدل هاي VAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرزعيم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخير نوسانات قيمت نفت مقارن با تحولات شگرف اقتصادي بوده است. اكثر مطالعات انجام شده تاثيرات قيمت نفت بر اقتصاد كشورهاي وارد كننده نفت را در كانون توجهات خود قرار داده اند و كشورهاي صادركننده نفت كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقاله با بهره گيري از يك مدل رگرسيون خودبازگشتي، تاثير نوسانات قيمت نفت بر روند توليد ناخالص ملي و تورم درايران به عنوان كشور صادر كننده نفت را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين مدل با استفاده از داده هاي فصلي، معادله رگرسيون خودبرگشتي غيرمقيد تخمين زده شده تا اثرات تكانه هاي نفتي بر متغيرهايي چون نرخ ارز، حجم پول، مخارج دولت، تورم و توليد ناخالص داخلي در كوتاه مدت تعيين گردد. براي دست يابي به اثرات بلندمدت تكانه هاي نفتي از رگرسيون خودبرگشتي هم تجمعي استفاده شده تا با كمك تكنيك ضربه- پاسخ، واكنش متغيرهاي مختلف به تكانه هاي نفت، مخارج دولت، نرخ ارز و حجم پول مشخص گردد. در انتها توصيه هاي سياستگذاري نتيجه شده از تحليل فوق عرضه مي شود.