مقاله بررسي اثرات تنش خشکي بر ساختار تشريحي گياه آفتابگردان (.Helianthus annuus l) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تنش خشکي بر ساختار تشريحي گياه آفتابگردان (.Helianthus annuus l)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله ساختار تشريحي
مقاله گياه آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جنوبي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: زيني پور معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثرات تنش خشکي بر ويژگيهاي تشريحي در چهار رقم آفتابگردان (آذرگل، يوروفلور، آلستار و کتيل)، دو آزمايش جداگانه اجرا گرديد. ازمايش اول بر اساس آبياري مطلوب اجرا شد، در حاليکه آزمايش دوم در شرايط تنش کم آبي اجرا گرديد.
نتايج بررسيهاي سلول- بافت شناختي گياهان شاهد و گياهان تحت تنش شديد نشان داد که تنش خشکي سبب کاهش پارانشيم پوستي، قطر دهانه آوندي، کلاهک اسکلرانشيمي روي آوند آبکش و افزايش تعداد رديف آوندي و عناصر آوندي در ساقه مي شود. در برگ گياهان تحت تنش ضخامت پهنک، قطر دهانه آوندي کاهش مي يابد. دربرش عرضي برگهاي آذرگل و آلستار ديده شد که هر دو رقم داراي دو رديف پارانشيم نردباني متوالي هستند که تحت تنش خشکي به يک رديف کاهش مي يابد اما در برش عرضي برگ يوروفلور و کتيل يک رديف پارانشيم نردباني ديده شد که تحت تنش خشکي متراکم تر شده و فضاي بين سلولي در آنها کاهش يافت. تنش خشکي باعث کاهش قطر دهانه آوندي، تعداد رديف و تعداد عناصر آوندي در دمبرگ مي شود.در گياهان تحت تنش خشکي به غير از يوروفلور تسريع نسبي تکوين رويان مشاهده شد.