مقاله بررسي اثرات جايگزيني غذاي زنده با غذاي خشك در رشد و بازماندگي لارو ماهي جنگجو (Betta splendens) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات جايگزيني غذاي زنده با غذاي خشك در رشد و بازماندگي لارو ماهي جنگجو (Betta splendens)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي جنگجو
مقاله غذاي دستي
مقاله آرتميا
مقاله رفتار پرخاشگري
مقاله عادت دهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرامت اميركلايي عبدالصمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت تكثير و پرورش ماهيان زينتي همگام با رشد آبزي پروري در جهان گسترش فوق العاده اي يافته است. مشكلات فرآروي تهيه غذاي زنده براي جامعه ماهيان آكواريومي موجب توجه روزافزون پرورش دهندگان ماهيان آكواريومي به استفاده از غذاي دستي شده است. هدف اين آزمايش تلاش براي عادت دهي ماهي جنگجو به استفاده از غذاي دستي مي باشد. لاروهاي ماهي جنگو در ۶ ظرف استوانه اي به حجم ۶۰۰ ميلي ليتر نگهداري و سه تيمار غذايي شامل آرتمياي زنده، آرتمياي مرده و غذاي پلت، براي تغذيه لارو اين ماهيان استفاده شد. براي هر تيمار دو تكرار در نظر گرفته شد و لارو ماهيان جنگجو به تعداد ۱۵ قطعه در ظروف آزمايش توزيع شد. نتايج نشان داد كه ماهيان تغذيه شده از آرتمياي زنده يا مرده داراي رشد بالاتر (حدود ۱۰ برابر) و همچنين درصد بازماندگي بالاتري (۳۰ درصد) نسبت به ماهيان تغذيه شده از غذاي خشك بودند (P<0.05) رفتار طبيعي اين ماهيان بوسيله نوع غذاي مصرفي تحت تاثير قرار گرفت. حالت جنگجويي و پرخاشگري در ماهيان تغذيه شده از غذاي زنده بيشتر از گروه ماهيان تغذيه شده از غذاي دستي بود. عادت دهي ماهيان جنگجو به غذاي دستي در كوتاه مدت موجب كاهش رشد و ظهور رفتار غير عادي در لارو ماهيان جنگجو مي شود كه نشانگر عدم پذيرش غذاي دستي در مراحل اوليه زندگي بوسيله اين ماهي مي باشد.