مقاله بررسي اثرات حاصل از کاهش سطح سرمي هورمون تستوسترون بر آستانه درد در موشهاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات حاصل از کاهش سطح سرمي هورمون تستوسترون بر آستانه درد در موشهاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تستوسترون
مقاله درد حرارتي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندلو نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات گوناگوني نشانگر اثرات هورمون هاي جنسي بر آستانه درد مي باشند. هدف از اين مطالعه، بررسي نقش هورمون تستوسترون در پاسخ به تحريک گيرنده هاي حرارتي در موشهاي نر مي باشد.
روش مطالعه: موشهاي صحرايي نر ۷ هفته اي به گروه هاي شاهد،sham  و ارکيدکتومي شده، تقسيم گرديده و آستانه درد حرارتي از طريق قرار دادن دم حيوان در آب ۵۵ درجه سانتيگراد، اندازه گيري شد. در اين راستا، مدت زماني که حيوان قادر به نگهداري دم در آب گرم بود، به عنوان شاخص زمان بي دردي در نظر گرفته شد. از سويي و همزمان، ميزان هورمونهاي تستوسترون و پرولاکتين سرم نيز مورد اندازه گيري قرار گرفتند.
يافته ها: زمان بي دردي به همراه ميزان هورمون تستوسترون، ۱۰ روز پس از ارکيدکتومي، تغيير معناداري پيدا نکرد، اما ۲۰ و ۴۰ روز پس از ارکيدکتومي، زمان بي دردي و نيز ميزان تستوسترون سرم نسبت به گروه شاهد، کاهش معناداري پيدا کرد P<0.01)) از طرفي، ميزان پرولاکتين سرم نيز ۱۰، ۲۰ و ۴۰ روز پس از ارکيدکتومي در مقايسه با گروه شاهد تغيير معناداري پيدا نکرد، گرچه ۴۰ روز پس از ارکيدکتومي دچار کاهش معناداري در مقايسه با ۲۰ روز پس از ارکيدکتومي شد (P<0.01).
نتيجه گيري: کاهش سطح هورمون تستوسترون (۲۰ يا ۴۰ روز بعد از ارکيدکتومي) در پاسخ به درد حرارتي در حيوان نر، تاثيرگذار است.