مقاله بررسي اثرات درماني پياز بر روي رفتار جنسي در موش هاي صحرايي تحت درمان با داروي لاموتريژين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات درماني پياز بر روي رفتار جنسي در موش هاي صحرايي تحت درمان با داروي لاموتريژين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار جنسي
مقاله لاموتريژن
مقاله بيضه
مقاله رت
مقاله پياز
مقاله رفتار جنسي
مقاله تستوسترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آشتياني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارزاده سارا
جناب آقای / سرکار خانم: عبيري نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لاموتريژين يکي از معدود درمان هاي FDA-approved براي حملات تشنجي مرتبط با بيماري لنوکس گاست مي باشد و به طور مشخص ميزان تشنج ناشي از لنوکس گاست را کاهش مي دهد.
هدف: هدف از بررسي اين تحقيق پي بردن به خواص احتمالي پياز در بهبود رفتارهاي جنسي در موش هاي صحرايي دريافت كننده داروي ضدصرع از نوع لاموتريژن مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از ۴۰ سر موش رت (۲۰ سر نر و ۲۰ سر ماده) با سن ۸ هفته استفاده شد که رت هاي نر به صورت تصادفي به ۴ گروه تقسيم شد. گروه اول فقط از نرمال سالين به صورت تزريقي استفاده مي کرد (گروه کنترل). گروه دوم با داروي لاموتريژن (۱۰mg/kg) به مدت ۲۸ روز قرار گرفتند (گروه لاموتريژن). گروه سوم تحت تغذيه با آب پياز (۳ سي سي آب پياز تازه به ازاي هر سر موش) قرار گرفت (گروه پياز) و گروه چهارم به صورت توام از آب پياز (۳ سي سي آب پياز تازه به ازاي هر سر موش) و داروي لاموتريژن (۱۰mg/kg) استفاده کرد (گروه درمان). در روز ۲۸ آزمايش پس از بررسي رفتارهاي جنسي و خون گيري از ناحيه چشمي، انجام شد.
نتايج: در اين مطالعه در گروه دريافت کننده لاموتريژن ميزان هورمون تستوسترون و وزن بيضه ها به طور معني داري از گروه کنترل کمتر بود. در گروه دريافت کننده پياز ميزان هورمون تستوسترون و وزن بيضه ها به طور معني دار از گروه لاموتريژن بالاتر رفته بود و ميزان ميل جنسي در مقايسه با گروه کنترل افزايش معني داري نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: پياز به عنوان ماده آنتي اکسيدان داراي اثرات مفيدي بر روي بافت بيضه، ميزان هورمون تستوسترون و نحوه رفتار جنسي و ميل جنسي در موش هاي نر تحت درمان با داروي لاموتريژن مي باشد.