مقاله بررسي اثرات رفاهي حذف يارانه كودشيميايي بر توليدكنندگان ذرت استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۶۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات رفاهي حذف يارانه كودشيميايي بر توليدكنندگان ذرت استان فارس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات رفاهي
مقاله يارانه كود شيميايي
مقاله ذرت
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خالويي اردوان
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده ذكريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد ذرت در محور اقتصادي کشاورزي استان فارس اهميت زيادي داشته و هر گونه نوسان در توليد ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثير مي گذارد. نهاده هاي شيميايي در افزايش توليد محصولات کشاورزي و بويژه ذرت اهميت زيادي دارند. با توجه به لزوم استفاده بهينه از اين نهاده ها در فرايند توليد، بمنظور کاهش هزينه هاي توليد كشاورزان و همچنين صرفه جويي در يارانه پرداختي به کود، اين پژوهش با هدف تحليل اثرات رفاهي حذف يارانه نهاده کود شيميايي در فرايند توليد محصول ذرت در استان فارس انجام شد. براي رسيدن به هدف هاي اين پژوهش از داده هاي مقطعي بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعي ۸۸ – ۱۳۷۸ استفاده و تابع سود، تابع تقاضاي نهاده ها و تابع توليد اين محصول برآورد و تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه در سطح استان فارس حذف يارانه كود شيميايي به دليل نبود حساسيت تقاضاي كود شيميايي نسبت به تغييرات قيمت آن، منجر به افزايش هزينه هاي توليد و کاهش سودآوري به ترتيب به اندازه حدود ۲۴٫۸۸ و ۱۵٫۵۵ درصد شده است، بنابراين توصيه مي شود که سياست هاي قيمتي راهکار کافي جهت بهينه نمودن ميزان مصرف اين نهاده نبوده و بايد سياست هاي مکمل و جبراني به همراه سياست هاي قيمتي در رابطه با نهاده ياد شده اعمال شود.